MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Vietnamese Bible Main Index

 

Psalms 89

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

89:1 Toi se hat xng ve s nhn t cua c Gie-ho-va luon luon; T i nay sang i kia mieng toi se truyen ra s thanh tn cua Ngai.

89:2 V toi a noi: S thng xot se c lap en i i, Tren cac tng tri Ngai se lap cho vng ben s thanh tn Ngai.

89:3 Ta a lap giao c cung ke c chon cua ta, Ta a the cung a-vt, ke toi t ta, ma rang:

89:4 Ta se lap dong doi ngi en mai mai, Va dng ngoi ngi len cho vng ben en i i.

89:5 Hi c Gie-ho-va, cac tng tri se ngi khen phep la Ngai; S thanh tn Ngai cung se c ngi khen trong hoi cac thanh.

89:6 V tren cac tng tri, ai sanh c vi c Gie-ho-va? Trong nhng con trai ke manh dan, ai giong nh c Gie-ho-va?

89:7 c Chua Tri that rat ang s trong hoi cac thanh, ang hai hung hn ke ng chau chung quanh Ngai.

89:8 Hi Gie-ho-va c Chua Tri van quan, ai co quyen nang giong nh Chua? S thanh tn Chua chung quanh Chua.

89:9 Chua cai tr s kieu cang cua bien: Khi song noi len, Chua lam cho no yen lang.

89:10 Chua a cha nat Ra-hap khac nao ke b anh chet, Nh canh tay manh me Chua, Chua a tan lac nhng ke thu nghch Chua.

89:11 Cac tng tri thuoc ve Chua, at cung thuoc ve Chua; Chua a sang lap the gian va moi vat no cha.

89:12 Phng bac, phng nam cung bi Chua dng nen; Tha-o va Het-mon eu vui mng v danh Chua.

89:13 Chua co canh tay quyen nang, Ban tay Chua co sc manh, va tay hu Chua gi cao len.

89:14 S cong bnh va s chanh trc la nen cua ngoi Chua; S nhn t va s chn that i trc mat Chua.

89:15 Phc cho dan nao biet tieng vui mng! Hi c Gie-ho-va, ho bc i trong anh sang cua mat Chua.

89:16 Hang ngay ho vui mng v danh Chua, c nhac cao len v s cong bnh Chua.

89:17 V Chua la s vinh hien ve sc lc cua ho; Nh n Chua, sng chung toi se c ngc cao len.

89:18 V c Gie-ho-va la cai khien cua chung toi, ang thanh cua Y-s-ra-en la Vua chung toi.

89:19 Bay gi, trong d tng, Chua co phan cung ngi thanh cua Chua, Ma rang: Ta a at mot ngi manh dan lam ke tiep tr, Nhac cao len mot ang la chon t trong dan s.

89:20 Ta a gap a-vt, la ke toi t ta, Xc cho ngi bang dau thanh ta,

89:21 Tay ta se nang ngi, Canh tay ta se lam cho ngi manh me.

89:22 Ke thu nghch se chang hiep ap ngi, Con ke ac cung se khong lam kho s ngi c.

89:23 Ta se anh o ke cu ch ngi tai trc mat ngi. Va cung anh hai nhng ke ghet ngi.

89:24 Song s thanh tn va s nhn t ta se cung ngi; Nhn danh ta, sng ngi se c ngc len.

89:25 Ta cung se at tay ngi tren bien, Va tay hu ngi tren cac song.

89:26 Ngi se keu cung ta rang: Chua la Cha toi, La c Chua Tri toi, va la hon a ve s cu roi toi.

89:27 Lai ta cung se lam ngi thanh con trng nam ta, Vua cao hn het cac vua tren at.

89:28 Ta se danh gi cho ngi s nhn t ta en i i, Lap cung ngi giao c ta cho vng ben.

89:29 Ta cung se lam cho dong doi ngi con en i i, Va ngoi ngi con lau dai bang cac ngay cua tri.

89:30 Neu con chau ngi bo luat phap ta, Khong i theo mang lnh ta,

89:31 Neu chung no boi nghch luat le ta, Chang gi cac ieu ran cua ta,

89:32 Th ta se dung roi anh phat s vi pham chung no, Va lay thng tch ma phat s gian ac cua chung no.

89:33 Nhng ta se chang cat lay s nhn t ta khoi ngi, Va se thanh tn ta cung se chang het.

89:34 Ta se khong he boi giao c ta, Cung chang oi li a ra khoi moi mieng ta.

89:35 Ta a ch s thanh ta ma the mot lan, Cung se khong he noi doi vi a-vt:

89:36 Dong doi ngi se con en i i, Va ngoi ngi se con lau nh mat tri trc mat ta.

89:37 Ngoi ay se c lap vng ben mai mai nh mat trang, Nh ang chng thanh tn tai tren tri vay.

89:38 Song Chua lai t bo, khinh b ngi, Noi gian cung ang chu xc dau cua Chua.

89:39 Chua a gm ghe giao c ke toi t Chua, Va quang mao trieu ngi xuong bui at ma lam no ra pham.

89:40 Chua a anh o cac rao ngi, Pha nhng on luy ngi ra tan nat.

89:41 Het thay ke nao i qua cp git ngi; Ngi a tr nen s s nhuc cho ke lan can mnh.

89:42 Chua a nhac tay cu ch ngi cao len, Lam cho nhng ke thu nghch ngi vui ve.

89:43 Phai, Chua lam cho li gm ngi thoi lai, Chang co giup ngi ng noi trong cn chien tran.

89:44 Chua a lam cho s rc r ngi mat i, Nem ngoi ngi xuong at,

89:45 Khien cac ngay ng th ngi ra van, Va bao phu ngi bang s s nhuc.

89:46 c Gie-ho-va oi! Ngai se an mnh hoai cho en chng nao? Cn gian Ngai se chay nh la cho en bao gi?

89:47 Oi Chua! xin nh lai th gi toi ngan dng nao: Chua dng nen con loai ngi h khong dng bao!

89:48 Ai la ngi song ma se chang thay s chet? Ai se cu linh hon mnh khoi quyen am phu?

89:49 Hi Chua, s nhn t xa ma Chua trong s thanh tn mnh a the cung a-vt, bay gi au?

89:50 Chua oi! xin nh lai s s nhuc cua cac toi t Chua; Toi mang trong long toi s s nhuc cua cac dan ln,

89:51 Hi c Gie-ho-va, tc la s s nhuc ma nhng ke thu nghch Chua a dung e s nhuc cac bc ang chu xc dau cua Chua.

89:52 ang ngi khen c Gie-ho-va en i i! A-men! A-men!

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase