MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Vietnamese Bible Main Index

 

Psalms 68

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

68:1 Nguyen c Chua Tri choi day, khien thu nghch Ngai tan lac, Va lam cho nhng ke ghet Ngai phai tron trc mat Ngai.

68:2 Nh khoi toa the nao, Chua se lam tan chung no the ay; Nh sap tan chay trc la lam sao, Nhng ke ac se b diet trc mat c Chua Tri lam vay.

68:3 Nhng ngi cong bnh se vui ve, hn h trc mat c Chua Tri; Phai, ho se nc long mng r.

68:4 Hay hat xng cho c Chua Tri, hay ngi khen danh Ngai; Kha ap ng cai cho ang ci nga i ngang qua ong bang: c Gie-ho-va la danh Ngai; hay vui mng trc mat Ngai.

68:5 c Chua Tri ni thanh Ngai, La Cha ke mo coi, va quan xet cua ngi goa bua.

68:6 c Chua Tri lam cho ke co oc co nha , em ke b tu ra hng c may man; Song nhng ke phan nghch phai at kho khan.

68:7 Hi c Chua Tri, khi Chua i ra trc dan Chua, Va i ti trong ong vang,

68:8 Th at rung ong, cac tng tri at ra nc trc mat c Chua Tri; Nui Si-nai ka cung rung ong trc mat c Chua Tri, la c Chua Tri cua Y-s-ra-en.

68:9 c Chua Tri n, Chua giang ma ln tren san nghiep Chua, Khi no met moi Chua bo no lai.

68:10 Hi c Chua Tri, hoi Chua tai o; V long nhn t, Chua sam sa vat tot cho ke khon cung.

68:11 Chua truyen mang lnh ra: Cac ngi n ba bao tin thay mot oan ong lam.

68:12 Cac vua co ao binh chay tron, ho chay tron; Con ngi n ba lai trong nha chia cua cp.

68:13 Khi cac ngi nam ngh gia chuong chien, Th giong nh canh bo cau boc bac, Va long no boc vang xanh.

68:14 Khi ang toan nang tan lac cac vua tai o, Th x tr nen trang nh luc ma thuyet tai Sanh-mon.

68:15 Nui Ba-san la nui cua c Chua Tri; Nui Ba-san co nhieu chot.

68:16 Hi cac nui co nhieu chot, sao cac ngi ngo cach ganh ghet Nui ma c Chua Tri a chon lam ni cua Ngai? Phai c Gie-ho-va se tai o en i i.

68:17 Xe cua c Chua Tri so la hai van, Tng ngan tren tng ngan; Chua gia cac xe ay y nh tai Si-nai trong ni thanh.

68:18 Chua a ng len tren cao, dau theo nhng phu tu; Chua a nhan le vat gia loai ngi, va gia ke phan nghch cung vay, Hau cho Gie-ho-va c Chua Tri c vi chung no.

68:19 ang ngi khen Chua thay, La ang hang ngay ganh ganh nang cua chung toi, Tc la c Chua Tri, s cu roi cua chung toi.

68:20 c Chua Tri la c Chua Tri giai cu chung toi; Ay la nh Chua Gie-ho-va ma loai ngi c tranh khoi s chet.

68:21 Nhng c Chua Tri se ap nat au ke thu nghch Ngai, nh toc cua ke c pham s gian ac.

68:22 Chua a phan rang: T Ba-san ta se dan dan ta ve, em chung no len khoi bien sau;

68:23 e ngi dam chn mnh trong huyet, Va li cho ngi cung c phan trong ke thu nghch ngi.

68:24 Hi c Chua Tri, chung no a thay cach Chua i, Tc cach c Chua Tri, la Vua toi, i vao ni thanh.

68:25 Cac ngi hat xng i trc, ke n nhac theo sau, gia co nhng con gai tre anh trong cm.

68:26 Hi nhng ke nguyen do ni Y-s-ra-en ma ra, trong cac hoi Hay chuc tung c Chua Tri, la Chua.

68:27 Ka, Be-gia-min nho, la ke cai tr chung no; Cac quan trng Giu-a, va bon cua ho; Cac quan trng Sa-bu-lon, va cac quan trng Nep-ta-li.

68:28 c Chua Tri ngi a ban sc lc cho ngi: Hi c Chua Tri, xin hay khien vng ben viec Chua a lam cho chung toi.

68:29 Bi c en th cua Chua tai Gie-ru-sa-lem, Cac vua se em dang le vat cho Chua.

68:30 Xin hay mang thu trong lau say, Qu oan bo c vi nhng bo con cua cac dan, La nhng ngi em nen bac qu xuong dang cho, Xin Chua hay tan lac nhng dan toc a thch s giac gia.

68:31 Nhng cong-hau se t E-dp-to ma ra; E-thi-o-bi se lat at gi tay len cung c Chua Tri.

68:32 Hi cac nc cua at, hay hat xng cho c Chua Tri; Kha hat ngi khen Chua,

68:33 Tc la ang ci tren cac tng tri thai co; Ka, Ngai phat tieng ra, la tieng co sc ln.

68:34 Hay ton quyen nang cho c Chua Tri: S oai nghiem Ngai tren Y-s-ra-en, va quyen nang Ngai trong cac may.

68:35 Hi c Chua Tri, Chua that ang s trong ni thanh Chua: Chnh c Chua Tri cua Y-s-ra-en ban sc lc va quyen nang cho dan s Ngai. ang ngi khen c Chua Tri thay!

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase