MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Vietnamese Bible Main Index

 

Psalms 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

33:1 Hi ngi cong bnh, hay vui ve ni c Gie-ho-va; S ngi khen ang cho ngi ngay thang.

33:2 Hay dung n cam cam ta c Gie-ho-va; Hay dung n sac mi day ma hat ngi khen Ngai.

33:3 Kha hat cho Ngai mot bai ca mi, Va kheo gay nhac kh vi tieng vui mng.

33:4 V li c Gie-ho-va la ngay thang, Cac viec Ngai eu lam cach thanh tn.

33:5 Ngai chuong s cong bnh va s chanh trc; at ay day s nhn t cua c Gie-ho-va.

33:6 Cac tng tri c lam nen bi li c Gie-ho-va, Ca c binh tri bi hi th cua mieng Ngai ma co.

33:7 Ngai thau cac nc bien lai thanh nh ong, Va tr nhng nc sau trong cho cha.

33:8 Khap thien ha kha knh s c Gie-ho-va; Cac dan the gian hay kinh khung Ngai.

33:9 V Ngai phan, th viec lien co; Ngai bieu, th vat ben ng vng ben.

33:10 c Gie-ho-va lam bai mu cac nc, Khien nhng t tng cac dan toc ra h khong.

33:11 Mu cua c Gie-ho-va c vng lap i i, y tng cua long Ngai con i nay sang i kia.

33:12 Nc nao co Gie-ho-va lam c Chua Tri mnh, Dan toc nao c Ngai chon lam c nghiep mnh co phc thay!

33:13 c Gie-ho-va t tren tri ngo xuong, Nhn thay het thay con cai loai ngi.

33:14 Ngai ngo xuong t ni cua Ngai, Xem xet het thay ngi the gian.

33:15 Ngai nan long cua moi ngi, Xem xet moi viec cua chung no.

33:16 Chang co vua nao v binh ong ma c cu, Ngi manh dan cung khong bi sc lc ln lao ma c giai thoat.

33:17 Nh nga cho c cu, ay la vo ch, No chang bi sc manh ln cua no ma giai cu c ai.

33:18 Ka, mat cua c Gie-ho-va oai xem ngi knh s Ngai, Co en ngi trong cay s nhn t Ngai,

33:19 ang cu linh hon ho khoi s chet, Va bao ton mang song ho trong cn oi kem.

33:20 Linh hon chung toi trong i c Gie-ho-va; Ngai la s tiep tr va cai khien cua chung toi.

33:21 Long chung toi se vui ve ni Ngai, V chung toi a e long tin cay ni danh thanh cua Ngai.

33:22 Hi c Gie-ho-va, nguyen s nhn t Ngai giang tren chung toi, Y theo chung toi a trong cay.

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase