MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Vietnamese Bible Main Index

 

Psalms 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

25:1 Hi c Gie-ho-va, linh hon toi hng ve Ngai.

25:2 c Chua Tri toi oi! toi e long tin cay ni Ngai; nguyen toi ch b ho then, Ch e ke thu nghch toi thang hn toi.

25:3 That, chang ai trong cay Ngai ma lai b ho then; Con nhng ke lam gian tra vo c, chung no se b ho then.

25:4 Hi c Gie-ho-va, xin cho toi biet cac ng loi Ngai, Va day do toi cac neo ang Ngai.

25:5 Xin hay dan toi trong le that cua Ngai, va day do toi, V Ngai la c Chua Tri ve s cu roi toi; Hang ngay toi trong i Ngai.

25:6 Hi c Gie-ho-va, xin hay nh lai s thng xot va s nhn t cua Ngai; V hai ieu ay hang co t xa.

25:7 Xin ch nh cac toi loi cua buoi ang th toi, hoac cac s vi pham toi; Hi c Gie-ho-va, xin hay nh en toi tuy theo s thng xot va long nhn t cua Ngai.

25:8 c Gie-ho-va la thien va ngay thang, Bi c ay Ngai se ch day con ng cho ke co toi.

25:9 Ngai se dan ke hien t cach chanh trc, Ch day con ng Ngai cho ngi nhu m.

25:10 Cac ng loi c Gie-ho-va eu la nhn t va chn that. Cho ke nao gi gn giao c va chng c cua Ngai.

25:11 c Gie-ho-va oi! Nhn danh Ngai, Xin hay tha toi ac toi, v no trong.

25:12 Ai la ngi knh s c Gie-ho-va? Ngai se ch day cho ngi ay con ng mnh phai chon.

25:13 Linh hon ngi se c ni bnh an. Va con chau ngi se c at lam san nghiep.

25:14 c Gie-ho-va ket ban thiet cung ngi knh s Ngai, To cho ngi ay biet giao c cua Ngai.

25:15 Mat toi hang ngng vong c Gie-ho-va; V Ngai se x chn toi ra khoi li.

25:16 Cau xin Chua hay oai xem toi va thng xot toi, V toi mot mnh va khon kho.

25:17 S boi roi ni long toi a them nhieu; Xin Chua cu toi khoi s hoan nan.

25:18 Kha xem xet s khon kho va s cc nhoc toi, Va tha cac toi loi toi.

25:19 Hay xem xet ke thu nghch toi, v chung no nhieu; Chung no ghet toi cach hung bao.

25:20 Xin Chua hay gi linh hon toi, va giai cu toi; Ch e toi b ho then, V toi nng nau mnh ni Chua.

25:21 Nguyen s thanh liem va s ngay thang bao ho toi, V toi trong i Chua.

25:22 c Chua Tri oi! Xin cu chuoc Y-s-ra-en Khoi het thay s gian truan ngi.

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase