MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Vietnamese Bible Main Index

 

Psalms 136

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

136:1 Hay cam ta c Gie-ho-va, v Ngai la thien; S nhn t Ngai con en i i.

136:2 Hay cam ta c Chua Tri cua cac than, V s nhn t Ngai con en i i.

136:3 Hay cam ta Chua cua muon chua; V s nhn t Ngai con en i i.

136:4 Ch mot mnh Ngai lam nen cac phep la ln lao, V s nhn t Ngai con en i i.

136:5 Ngai a nh s khon sang ma dng nen cac tng tri, V s nhn t Ngai con en i i.

136:6 Ngai trng at ra tren cac nc, V s nhn t Ngai con en i i.

136:7 Dng nen nhng v sang ln, V s nhn t Ngai con en i i.

136:8 Mat tri ang cai tr ban ngay, V s nhn t Ngai con en i i.

136:9 Mat trang va cac ngoi sao ang cai tr ban em, V s nhn t Ngai con en i i.

136:10 Ngai a anh giet cac con au long x E-dp-to, V s nhn t Ngai con en i i.

136:11 em Y-s-ra-en ra khoi gia chung no, V s nhn t Ngai con en i i.

136:12 Dung canh tay quyen nang gi thang ra, V s nhn t Ngai con en i i.

136:13 Ngai phan Bien o ra lam hai, V s nhn t Ngai con en i i.

136:14 Khien Y-s-ra-en i qua gia bien ay, V s nhn t Ngai con en i i.

136:15 Xo Pha-ra-on va ca ao binh ngi xuong Bien o, V s nhn t Ngai con en i i.

136:16 Ngai dan dan s Ngai qua ong vang, V s nhn t Ngai con en i i.

136:17 anh bai cac vua ln, V s nhn t Ngai con en i i.

136:18 anh giet nhng vua co danh, V s nhn t Ngai con en i i.

136:19 Tc la si-hon, vua dan A-mo-rt, V s nhn t Ngai con en i i.

136:20 Va Oc, vua Ba-san, V s nhn t Ngai con en i i.

136:21 Ngai ban x chung no lam san nghiep, V s nhn t Ngai con en i i.

136:22 Tc lam san nghiep cho Y-s-ra-en, la ke toi t Ngai, V s nhn t Ngai con en i i.

136:23 Ngai nh en bc hen ha chung toi, V s nhn t Ngai con en i i.

136:24 Giai cu chung toi khoi ke cu ch, V s nhn t Ngai con en i i.

136:25 Ngai cung ban o an cho moi loai xac tht, V s nhn t Ngai con en i i.

136:26 Hay cam ta c Chua Tri cua cac tng tri! V s nhn t Ngai con en i i.

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase