MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Vietnamese Bible Main Index

 

Jeremiah 45

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

45:1 Nay la li cua tien tri Gie-re-mi noi cung Ba-ruc, con trai Ne-ri-gia, khi ngi chep trong mot quyen sach nhng li bi mieng Gie-re-mi noi ra, ve nam th t i Gie-ho-gia-kim, con trai Gio-si -a, vua Giu-a:

45:2 Hi Ba-ruc! Gie-ho-va, c Chua Tri cua Y-s-ra-en, phan cho ngi nh vay:

45:3 Ngi a noi: Khon nan cho ta, v c Gie-ho-va them s buon rau cho s au n ta; ta met nhoc v than th, chang c ngh ngi!

45:4 Ngi kha noi cung no rang: c Gie-ho-va phan nh vay: Nay, vat ta a dung th ta pha i, vat ta a trong th ta nho i, s o khap trong ca at.

45:5 Con ngi, ngi con tm viec ln cho mnh hay sao? Ch co tm kiem, v nay, ta se giang tai va cho moi loai xac tht; nhng ngi, he i en au, ta cung se ban mang song cho ngi lam cua cp, c Gie-ho-va phan vay.

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase