MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Vietnamese Bible Main Index

 

Jeremiah 37

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

37:1 Se-e-kia, con trai Gio-si -a, tr v thay cho Gie-co-nia, con trai Gie-ho-gia-kim, v vua cua Ba-by-lon la Ne-bu-cat-net-sa a lap ngi len lam vua at Giu-da.

37:2 Nhng vua cung bay toi va dan s trong at eu khong nghe nhng li ma c Gie-ho-va a phan bi mieng tien tri Gie-re-mi.

37:3 Vua Se-e-kia sai Gie-hu-can, con trai Se-le-mia, va So-pho-ni, con trai thay te le Ma -a-se-gia, en cung tien tri Gie-re-mi ma noi rang: Xin v chung toi cau Gie-ho-va c Chua Tri chung ta.

37:4 Bay gi Gie-re-mi con ang i lai trong dan s, cha b bo tu.

37:5 ao binh cua Pha-ra-on a ra t E-dp-to; nhng ngi Canh-e ng vay thanh Gie-ru-sa-lem nghe tin o, th m vay khoi thanh ay.

37:6 Bay gi, co li c Gie-ho-va phan cho tien tri Gie-re-mi rang:

37:7 Gie-ho-va, c Chua Tri cua Y-s-ra-en, phan nh vay: Cac ngi kha tau cung vua Giu-a, la ngi a sai cac ngi en hoi ta, rang: Nay, ao binh cua Pha-ra-on a ra cu cac ngi, th se lui ve at mnh, tc trong E-dp-to.

37:8 Nhng ngi Canh-e se tr lai, anh thanh nay, chiem lay, va dung la ot i.

37:9 c Gie-ho-va phan nh vay: Cac ngi ch t doi mnh ma rang: Ngi Canh-e chac se i khoi chung ta; v chung no se khong di khoi au.

37:10 Dau cac ngi anh ca ao binh cua ngi Canh-e en anh tran nghch cung cac ngi, trong chung no ch con lai nhng ke b thng tch, nhng ai nay cung se t trong trai mnh day len ma dung la ot thanh nay.

37:11 Khi ao binh ngi Canh-e m vay khoi thanh Gie-ru-sa-lem, v s ao binh Pha-ra-on,

37:12 th Gie-re-mi ra khoi Gie-ru-sa-lem ang i trong at Ben-gia-min, e nhan phan cua mnh gia dan o.

37:13 Nhng luc en ca Ben-gia-min, th co ngi oc canh ten la Gi-re-gia, con trai Se-le-mia, chau Ha-na-nia, o; ten nay bat tien tri Gie-re-mi ma rang: Ngi la ke hang au ngi Canh-e!

37:14 Gie-re-mi ap rang: Noi bng! ta khong hang au ngi Canh-e au. Nhng Gi-re-gia khong nghe, c bat Gie-re-mi ma dat en trc mat cac quan trng.

37:15 Cac quan trng gian Gie-re-mi; ben anh on va giam trong nha th ky Gio-na-than; v ngi ta lay nha o lam cai nguc.

37:16 Gie-re-mi b bo trong nguc, trong buong toi nh vay, va ngi o lau ngay.

37:17 oan, vua Se-e-kia sai em Gie-re-mi ra, va hoi kn ngi tai trong cung mnh, rang: c Gie-ho-va co phan li g chang? Gie-re-mi tha: Co, oan tiep rang: Vua se b nop trong tay vua Ba-by-lon.

37:18 Ke o, Gie-re-mi noi cung vua Se-e-kia rang: Toi co pham toi g nghch cung vua, bay toi cua vua, va dan nay, ma bo tu toi?

37:19 Cac tien tri a noi tien tri rang: Vua Ba-by-lon se khong en anh cac ngi, anh at nay, th nay au?

37:20 Bay gi, Hi vua, chua toi, xin hay nghe, mong rang li cau xin cua toi c vua nhan lay! Xin ch giao toi lai trong nha th ky Gio-na-than, keo toi se chet tai o.

37:21 Vua Se-e-kia ben truyen gi Gie-re-mi trong ni hanh lang lnh canh, moi ngay phat cho mot chiec banh cua pho hang banh, cho en chng banh trong thanh het trn. Gie-re-mi trong hanh lang lnh canh la nh vay.

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase