MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Vietnamese Bible Main Index

 

Hosea 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

6:1 Hay en, chung ta hay tr ve cung c Gie-ho-va; v Ngai a xe chung ta, song Ngai se cha lanh cho; Ngai a anh chung ta, song se buoc vet tch.

6:2 Trong hai ngay, Ngai se khien chung ta tnh lai; ngay th ba, Ngai se dng chung ta day, chung ta se song trc mat Ngai.

6:3 Chung ta kha nhan biet c Gie-ho-va; chung ta kha gang sc nhan biet Ngai. S hien ra cua Ngai la chac chan nh s hien ra cua mat tri sm mai, Ngai se en cung chung ta nh mua, nh mua cuoi mua ti at.

6:4 Ta se lam g cho ngi, hi Ep-ra-im? Ta se lam g cho ngi, hi Giu-a? V long nhn t cua cac ngi giong nh may buoi sang, nh moc tan ra va luc sm mai.

6:5 Vay nen ta a dung cac tien tri sa phat chung no; ta a giet chung no bi li noi t mieng ta: nhng s phan xet cua ta moc len nh anh sang.

6:6 V ta a s nhn t va khong a cua le, a s nhan biet c Chua Tri hn la a cua le thieu.

6:7 Nhng, theo cach ngi ta, chung no a pham li giao c, va o chung no a phnh doi ta.

6:8 Ga-la-at la thanh cua ke lam ac, ay nhng dau mau.

6:9 Nh bon trom cp rnh ngi i qua, th bon thay te le cung giet ngi tren con ng i ve Si-chem, chung no pham biet bao la toi ac!

6:10 Trong nha Y-s-ra-en, ta a thay mot viec gm ghiec, o Ep-ra-im th lam s gian dam, Y-s-ra-en th b o ue!

6:11 Hi Giu-a, ngi cung vay, co mua gat a nh cho ngi, khi ta em phu tu cua dan ta tr ve.

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase