MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Vietnamese Bible Main Index

 

Hebrews 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

4:1 Vay, ang khi con co li ha cho vao s yen ngh Chua, hay lo s, keo trong chung ta co ai b tr ra chang.

4:2 V tin Lanh nay a rao truyen cho chung ta cung nh cho ho; nhng li ho a nghe khong ch chi het, v trong khi nghe, chang lay c tin nhan li o thuoc ve mnh.

4:3 Ve phan chung ta la ke a tin, th vao s yen ngh, nh c Chua Tri a phan rang: Nay la li the ta a lap trong cn thanh no: Chung no se chang he vao s yen ngh ta! Dau vay, cong viec cua Ngai a xong roi t buoi sang the.

4:4 V luan ve ngay th bay, co chep rang: Ngay th bay c Chua Tri ngh ca cac cong viec Ngai.

4:5 Lai mot cho khac co chep rang: Chung no se chang he vao s yen ngh ta.

4:6 Nh vay, v a danh cho may ngi phai vao o, va v nhng ke nghe Tin Lanh ay trc nht a khong vao o bi chang tin,

4:7 nen ve sau lau lam, trong mot th cua a-vt, Chua lai nh mot ngay na goi la "Ngay nay," nh tren kia a dan rang: Ngay nay neu cac ngi nghe tieng Ngai, Th ch cng long.

4:8 Va, neu Gio-sue a cho ho yen ngh, th chac sau khong con noi ve mot ngay khac na.

4:9 Vay th con lai mot ngay yen ngh cho dan c Chua Tri.

4:10 V ai vao s yen ngh cua c Chua Tri, th ngh cong viec mnh, cung nh c Chua Tri a ngh cong viec cua Ngai vay.

4:11 Vay, chung ta phai gang sc vao s yen ngh o, hau cho khong co mot ngi nao trong chung ta theo gng ke chang tin kia ma vap nga.

4:12 V li cua c Chua Tri la li song va linh nghiem, sac hn gm hai li, thau vao en oi chia hon, linh, cot, tuy, xem xet t tng va y nh trong long.

4:13 Chang co vat nao c giau kn trc mat Chua, nhng het thay eu tran trui va lo ra trc mat ang ma chung ta phai tha lai,

4:14 Ay vay, v chung ta co thay te le thng pham ln a trai qua cac tng tri, tc la c Chua Jesus, Con c Chua Tri, th hay ben gi ao chung ta a nhan tin.

4:15 V chung ta khong co thay te le thng pham chang co the cam thng s yeu uoi chung ta, ben co mot thay te le b th thach trong moi viec cung nh chung ta, song chang pham toi.

4:16 Vay, chung ta hay vng long en gan ngoi n phc, hau cho c thng xot va tm c n e giup chung ta trong th gi co can dung.

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase