MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Vietnamese Bible Main Index

 

Exodus 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

5:1 Ke sau, Moi-se va A-ron en tau cung Pha-ra-on rang: Gie-ho-va, c Chua Tri cua dan Y-s-ra-en co phan nh vay: Hay cho dan ta i, ang no gi mot le cho ta tai ong vang.

5:2 Nhng Pha-ra-on ap rang: Gie-ho-va la ai ma tram phai vang li ngi, e cho dan Y-s-ra-en i? Tram chang biet Gie-ho-va nao het; cung chang cho dan Y-s-ra-en i na.

5:3 Moi-se va A-ron tau rang: c Chua Tri cua dan He-b-r a en cung chung toi; xin hay cho phep chung toi i vao ni ong vang, cach chng ba ngay ng, ang dang te le cho Gie-ho-va c Chua Tri chung toi, keo Ngai khien bnh dch hay viec gm dao hanh chung toi chang.

5:4 Vua x E-dp-to phan rang: Hi Moi-se va A-ron, sao cac ngi xui cho dan chung bo cong viec nh vay? Hay i lam cong viec mnh i!

5:5 Pha-ra-on lai phan rang: Ka, dan s trong x bay gi ong uc qua, hai ngi lam cho chung no phai ngh viec !

5:6 Trong ngay o, Pha-ra-on truyen lnh cho cac oc dch va phai vien rang:

5:7 Cac ngi ng phat rm cho dan s lam gach nh luc trc na; chung no phai t i kiem gop lay.

5:8 Nhng cac ngi hay han so gach y nh cu, ch tr bt chi ca; v ho bieng nhac, lay c ma ong keu len rang: He! i dang te le cho c Chua Tri chung ta!

5:9 Hay gan cong viec nang cho chung no, hau cho chung no mac cong viec, chang xieu ve li gia doi na.

5:10 Cac oc dch va phai vien ben ra, noi cung dan chung rang: Pha-ra-on co phan nh vay: Ta chang cho cac ngi rm na.

5:11 Hay t i kiem lay rm au i; song chang tr bt cong viec cac ngi chut nao.

5:12 Bay gi, dan chung ben i rai khap x E-dp-to, ang gop goc ra the cho rm.

5:13 Cac oc dch lai hoi rang: Hay lam cho xong phan viec cac ngi, y co nh, ngay nao cho roi ngay nay, cung nh khi co phat rm.

5:14 Nhng phai vien trong vong dan Y-s-ra-en ma cac oc dch cua Pha-ra-on a lap len tren dan o, b anh va qu rang: Sao hom qua va ngay nay, cac ngi chang lam xong phan nh ve viec mnh lam gach y nh trc?

5:15 Cac phai vien cua dan Y-s-ra-en ben en keu cung Pha-ra-on rang: Sao be ha ai ke toi t nh vay?

5:16 Ngi ta chang phat rm cho, lai c bieu chung toi rang: Hay lam gach i! Nay toi t cua be ha ay b on; loi tai dan cua be ha.

5:17 Nhng vua ap rang: Cac ngi la o bieng nhac, o bieng nhac! Bi c o nen noi vi nhau rang: He! i te c Gie-ho-va!

5:18 Vay bay gi, c i lam viec i, ngi ta chang phat rm cho au, nhng cac ngi phai nop gach cho u so.

5:19 Vay, cac phai vien cua dan Y-s-ra-en lay lam boi roi, v ngi ta co noi cung mnh rang: Cac ngi chang c tr so gach a nh cho mnh ngay nao roi ngay nay.

5:20 Khi lui ra khoi Pha-ra-on th ho gap Moi-se va A-ron i tai o,

5:21 ben noi rang: Hai ngi a lam cho chung toi ra mui hoi ham trc mat Pha-ra-on va quan than, ma trao thanh gm vao tay ho ang giet chung toi. Cau xin c Gie-ho-va xem xet va x oan hai ngi!

5:22 Moi-se ben tr ve cung c Gie-ho-va ma tha rang: Lay Chua! sao Chua a lam hai cho dan s nay? Chua sai toi en ma chi?

5:23 T khi toi i yet kien Pha-ra-on ang nhan danh Chua ma noi, th ngi lai ngc ai dan nay, va Chua chang giai cu dan cua Chua.

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase