MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Vietnamese Bible Main Index

 

Ephesians 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

5:1 Vay anh em hay tr nen ke bat chc c Chua Tri nh con cai rat yeu dau cua Ngai;

5:2 hay bc i trong s yeu thng, cung nh ang Christ a yeu thng anh em, va v chung ta pho chnh mnh Ngai cho c Chua Tri lam cua dang va cua te le, nh mot thc hng co mui thm.

5:3 Pham nhng s gian dam, hoac s o ue, hoac s tham lam, cung ch nen noi en gia anh em, theo nh cach xng ang cho cac thanh o.

5:4 Ch noi li tuc tu, ch gieu ct, ch gia ngo tam phao, la nhng ieu khong ang, nhng tha cam ta n Chua th hn.

5:5 V anh em phai biet ro rang ke gian dam, o ue, tham lam, tc la ke th hnh tng, khong mot ke nao c d phan ke nghiep cua nc ang Christ va c Chua Tri.

5:6 ng e cho ai lay li gia tra phnh do anh em; v ay la nhn nhng ieu o ma cn thanh no cua c Chua Tri giang tren cac con ban nghch.

5:7 Vay, ch co thong ong ieu chi vi ho het.

5:8 Va, luc trc anh em ng con toi tam, nhng bay gi a nen ngi sang lang trong Chua. Hay bc i nh cac con sang lang;

5:9 v trai cua s sang lang tai moi ieu nhn t, cong bnh va thanh that.

5:10 Hay xet ieu chi va long Chua,

5:11 va ch d vao cong viec vo ch cua s toi tam, tha qu trach chung no th hn;

5:12 v dau noi en ieu ma nhng ngi o lam cach kn giau, cung a la ho then roi.

5:13 Nhng het thay moi s a b qu trach eu c to ra bi s sang; pham ieu chi a to ra th tr nen s sang vay.

5:14 Cho nen co chep rang: Ngi ng ngu, hay thc, hay vung day t trong am ngi chet, th ang Christ se chieu sang ngi.

5:15 Vay, hay gi cho kheo ve s an cua anh em, ch x mnh nh ngi dai dot, nhng nh ngi khon ngoan.

5:16 Hay li dung th gi, v nhng ngay la xau.

5:17 Vay ch nen nh ke dai dot, nhng phai hieu ro y muon cua Chua la the nao.

5:18 ng say ru, v ru xui cho luong tuong; nhng phai ay day c Thanh Linh.

5:19 Hay lay ca vnh, th thanh, va bai hat thieng lieng ma oi ap cung nhau, va het long hat mng ngi khen Chua.

5:20 Hay thng thng nhn danh c Chua Jesus Christ chung ta, v moi s ta n c Chua Tri, la Cha chung ta.

5:21 Hay knh s ang Christ ma vang phuc nhau.

5:22 Hi ke lam v, phai vang phuc chong mnh nh vang phuc Chua,

5:23 v chong la au v, khac nao ang Christ la au Hoi thanh, Hoi thanh la than the Ngai, va Ngai la Cu Chua cua Hoi thanh.

5:24 Ay vay, nh Hoi thanh phuc di ang Christ, th n ba cung phai phuc di quyen chong mnh trong moi s.

5:25 Hi ngi lam chong, hay yeu v mnh, nh ang Christ a yeu Hoi thanh, pho chnh mnh v Hoi thanh,

5:26 e khien Hoi nen thanh sau khi lay nc ra va dung ao lam cho Hoi tinh sach,

5:27 ang to ra hoi thanh ay vinh hien, khong vet, khong nhan, khong chi giong nh vay, nhng thanh sach khong cho trach c trc mat Ngai.

5:28 Cung mot the ay, chong phai yeu v nh chnh than mnh. Ai yeu v mnh th yeu chnh mnh vay.

5:29 V chang he co ngi nao ghet chnh than mnh, nhng nuoi nang san soc no nh ang Christ oi vi Hoi thanh,

5:30 v chung ta la cac chi the cua than Ngai.

5:31 Vay nen ngi n ong phai la cha me ma dnh du vi v mnh, hai ngi cung nen mot tht.

5:32 S mau nhiem ay la ln, toi noi ve ang Christ va Hoi thanh vay.

5:33 The th moi ngi trong anh em phai yeu v mnh nh mnh, con v th phai knh chong.

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase