MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Vietnamese Bible Main Index

 

2 Corinthians 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

6:1 Ay vay, v chung toi lam viec vi Chua, nen xin anh em ch chu n c Chua Tri luong khong.

6:2 V Ngai phan rang: Ta a nham li ngi trong th thuan tien, Ta a phu ho ngi trong ngay cu roi. Ka, hien nay la th thuan tien; ka, hien nay la ngay cu roi!

6:3 Chung toi chang lam cho ai vap pham, hau cho chc vu cua mnh khoi b mot tieng che bai nao.

6:4 Nhng chung toi lam cho mnh ang trng trong moi s, nh ke hau viec c Chua Tri, bi long nhn nhuc lam trong nhng s hoan nan, thieu thon, khon kho,

6:5 on vot, lao tu, roi loan, kho nhoc, tnh thc, kieng an;

6:6 bi s thanh sach, thong biet, khoan nhan, nhn t, bi c Thanh Linh, bi long yeu thng that tnh,

6:7 bi li chn that, bi quyen phep c Chua Tri, cam nhng kh gii cong bnh tay hu va tay ta;

6:8 dau vinh dau nhuc, dau mang tieng xau, dau c tieng tot;

6:9 ngo nh ke phnh do, nhng la ke that tha; ngo nh ke xa la, nhng la ke quen biet lam; ngo nh gan chet, ma nay van song; ngo nh b sa phat, ma khong en chu giet;

6:10 ngo nh buon rau, ma thng c vui mng; ngo nh ngheo ngat, ma that lam cho nhieu ngi c giau co ngo nh khong co g ca, ma co u moi s!

6:11 Hi ngi Co-rinh-to, mieng chung toi ha ra v anh em, long chung toi m rong.

6:12 Chang phai chung toi hep hoi ai anh em, nhng ay la long anh em t lam nen hep hoi.

6:13 Hay bao ap chung toi nh vay, toi noi vi anh em nh noi vi con cai mnh, cung hay m rong long anh em!

6:14 Ch mang ach chung vi ke chang tin. Bi v cong bnh vi gian ac co hoa hiep nhau c chang? S sang vi s toi co thong ong nhau c chang?

6:15 ang Christ va Be-li-an nao co hoa hiep chi, hay la ke tin co phan g vi ke chang tin?

6:16 Co the nao hiep en th c Chua Tri lai vi hnh tng ta than? V chung ta la en th cua c Chua Tri hang song, nh c Chua Tri a phan rang: Ta se va i lai gia ho; ta se lam c Chua Tri cua ho, va ho lam dan ta.

6:17 Bi vay Chua phan rang: Hay ra khoi gia chung no, hay phan re ra khoi chung no, ng a ong en o o ue, Th ta se tiep nhan cac ngi:

6:18 Ta se lam Chua cac ngi, Cac ngi lam con trai con gai ta, Chua Toan nang phan nh vay.

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase