MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Vietnamese Bible Main Index

 

1 Samuel 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

5:1 Phi-li-tin lay hom cua c Chua Tri, i t E-ben-E-xe ti Ach-ot.

5:2 oan, chung lay hom cua c Chua Tri i vao en a-gon, e ben a-gon.

5:3 Sang ngay sau, dan Ach-ot day sm, thay a-gon nam sai mat up xuong at trc mat hom cua c Gie-ho-va. Chung no ben em a-gon at lai tai cho no.

5:4 Ngay sau chung no tr vao sm, a-gon lai con te xuong at trc hom cua c Gie-ho-va, au va hai tay eu ri ra, nam tren ngach ca, ch con cai mnh no ma thoi.

5:5 Bi c ay, cho en ngay nay, nhng thay ca cua a-gon, va pham ngi nao vao trong en no, eu tranh khong at chn tren ngach ca.

5:6 Nhng tay c Gie-ho-va giang hoa ln tren dan s Ach-ot, dan s tan hai en trong x chung no, lay bnh tr lau hanh hai Ach-ot va a phan no.

5:7 Dan Ach-ot thay mnh nh vay, ben keu la rang: Hom cua c Chua Tri Y-s-ra-en ch ni chung ta, v tay Ngai giang hoa ln tren chung ta va tren a-gon, la than cua chung ta.

5:8 Chung sai s thnh nhom het thay quan trng cua dan Phi-li-tin, ma hoi rang: Chung ta se lam sao ve hom cua c Chua Tri cua dan Y-s-ra-en? Cac quan trng ap: Phai em hom cua c Chua Tri cua Y-s-ra-en en Gat. Ngi ta ben em hom cua c Chua Tri cua Y-x-ra-en en o.

5:9 Ngi ta va em hom i, th tay c Gie-ho-va ben phat thanh ay, khien cho no b s kinh khiep rat ln. Ngai hanh hai dan thanh o, t a nho cho en ngi ln; chung eu b bnh tr lau phat ra.

5:10 Bay gi, chung no sai gi hom cua c Chua Tri en Ec-ron. Khi hom en, dan Ec-ron keu la rang: Ngi ta khieng hom cua c Chua Tri cua Y-s-ra-en en cung ta ang giet chung ta va dan s chung ta!

5:11 Chung no sai thnh nhom het thay quan trng cua dan Phi-li-tin, ma noi rang: Hay khieng hom cua c Chua Tri cua Y-s-ra-en i, e no tr ve ni cu, va ch lam cho chung ta va dan s chung ta phai chet. V trong moi thanh eu co s kinh khiep hau chet; tay c Gie-ho-va giang hoa tai o cach d tn.

5:12 Nhng ke nao khong chet th b bnh tr lau; va tieng keu la cua thanh len en tan tri.

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase