MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Korean Bible Main Index

 

Psalms 133

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

133:1 ( 다 윗 의 시. 곧 성 전 에 올 라 가 는 노 래 ) 형 제 가 연 합 하 여 동 거 함 이 어 찌 그 리 선 하 고 아 름 다 운 고

133:2 머 리 에 있 는 보 배 로 운 기 름 이 수 염 곧 아 론 의 수 염 에 흘 러 서 그 옷 깃 까 지 내 림 같 고

133:3 헐 몬 의 이 슬 이 시 온 의 산 들 에 내 림 같 도 다 거 기 서 여 호 와 께 서 복 을 명 하 셨 니 곧 영 생 이 로 다

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase